Kontakt
Data dodania: 2015-02-22 00:36:12

Publiczne Przedszkole Nr 19
z Oddziałami Integracyjnymi
"Razem"

ul. Widok 98 A
62-800 Kalisz

tel/fax: 0 627532315

e-mail: pp19integracja@wp.pl

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu - rok szkolny 2016/17
Data dodania: 2016-10-25 16:35:56

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu - rok szkolny 2016/17

Lp.

Imię i nazwisko

kompetencje

Stopień awansu zawodowego

1.

mgr    Henryka Mendyk

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2.

mgr    Beata Dudczak

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

3.

mgr    Kinga Łuczak

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

4.

mgr    Małgorzata Pilarska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

5.

mgr    Urszula Nowacka

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

6.

mgr    Aleksandra Michalska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

7.

Sn      Bożena Trzcińska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

8.

Sn      Maria Kowalczyk

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

9.

mgr    Dorota Kulawiecka-Dolat

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

10.

mgr    Elżbieta Szefer

n-l. wspomagający

nauczyciel dyplomowany

11.

Lic.     K.Budzińska

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

12.

lic      Aneta Piotrowska

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

13.

mgr    Maria Białecka

n-l. religii

nauczyciel dyplomowany

14.

mgr    Honorata Pogorzelska

logopeda

nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu - rok szkolny 2015/16
Data dodania: 2015-11-10 12:51:41

 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu - rok szkolny 2015/16

 

Lp.

Imię i nazwisko

kompetencje

Stopień awansu zawodowego

1.

mgr    Henryka Mendyk

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2.

mgr    Beata Dudczak

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

3.

mgr    Kinga Celer

n-l. wspomagający

nauczyciel kontraktowy

4.

mgr    Małgorzata Pilarska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

5.

mgr    Kinga Jamroziak

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

6.

mgr    Aleksandra Michalska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

7.

Sn      Bożena Trzcińska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

8.

Sn      Maria Kowalczyk

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

9.

mgr    Dorota Kulawiecka-Dolat

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

10.

mgr    Elżbieta Szefer

n-l. wspomagający

nauczyciel dyplomowany

11.

mgr     Monika Cieślak

n-l. wspomagający

nauczyciel stażysta

12.

lic      Aneta Piotrowska

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

13.

mgr Urszula Nowacka

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

14.

mgr    Maria Białecka

n-l. religii

nauczyciel dyplomowany

15.

mgr    Honorata Pogorzelska

logopeda

nauczyciel mianowany

 

 

 

 

 

Pracownicy Administracyjni Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu - rok szkolny 2015/16

 

1. Urszula Górna

2. Bożena Muszyńska

3. Ewa Sady

4. Marta Barna

5. Ewa Molka

6. Wioletta Rutkowska

7. Magdalena Plota

8. Irena Łuczak

9. Małgorzata Łyszczyńska

10. Danuta Domieracka

11. Jerzy Ograbek

 

 

Koncepcja pracy
Data dodania: 2014-11-12 14:19:14

Koncepcją pracy naszego przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

Publiczne Przedszkole Nr19 z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” to placówka otwarta na potrzeby wszystkich dzieci bez względu na specyfikę ich predyspozycji rozwojowych i edukacyjnych. Staramy się wspomagać i wyrównywać, na miarę indywidualnych możliwości, poziom funkcjonowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w zakresie wszystkich sfer ich aktywności. Czynimy to w toku zajęć grupowych oraz indywidualnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, a także logopedę. Rozwijamy też ukryte w dzieciach zdolności i zainteresowania, wykorzystujemy ich potencjał twórczy, a wszystko to poprzez dodatkowe zajęcia takie jak rytmika, język angielski, nauka tańca, zabawy z piłką itp., stawianie przed dziećmi nowych, ciekawych zadań stymulujących ich indywidualne uzdolnienia, zachęcanie do udziału w konkursach.

Indywidualne podejście do każdego dziecka to priorytet naszej codziennej pracy

Gwarancją efektywnych oddziaływań, skierowanych na stymulowanie rozwoju naszych wychowanków jest współpraca z rodzicami. Dzięki częstym kontaktom (podczas zebrań informacyjnych, spotkań szkoleniowych dotyczących wybranej tematyki, uroczystości przedszkolnych oraz indywidualnych konsultacji )mamy możliwość informowania rodziców o postępach dzieci w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności. Prezentujemy wytwory prac wychowanków, dzielimy się opiniami na temat ich funkcjonowania zarówno w środowisku domowym, jak i przedszkolnym. Próbujemy wspólnie interpretować i szukać sposobów radzenia sobie z niepokojącymi zachowaniami. Pedagodzy, jak również logopeda udzielają rodzicom wskazówek do pracy indywidualnej, którą mogą kontynuować w domu, w zależności od konkretnych potrzeb odbywają się też konsultacje specjalistyczne z psychologiem. Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich rodziców – mają możliwość obserwowania działalności dzieci, a także czynnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach, uczestnictwa w życiu całego przedszkola.

Rodzice naszych wychowanków mają decydujący głos w zakresie planowania i realizacji działań przedszkola.

Obecnie przedszkole posiada 5 oddziałów w tym 4 integracyjne. W grupie integracyjnej może przebywać maksymalnie 20 dzieci w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do tego, by skutecznie stymulować rozwój wszystkich dzieci: zdrowych i niepełnosprawnych, a poprzez to przygotować ich do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Sala rekreacyjna w naszym przedszkolu wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny i gimnastyczny min:„suchy basen”.

Placówka dysponuje przestronnymi salami wyposażonymi w funkcjonalne meble, atrakcyjne zabawki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Ze względu na swoją specyfikę przedszkole w roku szkolnym 2007/08 otrzymało pomoce dydaktyczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

Przedszkole zatrudnia:

  • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
  • wychowania przedszkolnego
  • logopedę
  • specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej.

Oferujemy dzieciom zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz różne formy aktywności realizowane z wykorzystaniem metod takich, jak: metoda aktywności muzycznej M.i Ch. Knillów, metody dobrego startu, W. Sherborne, Labana, muzykoterapia, relaksacja itp. Prowadzimy również zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej, w swojej pracy opieramy się też na multimedialnych programach edukacyjnych.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez zabawę !

Staramy się aby dzieci nabywały umiejętności empatii, wzajemnej akceptacji i wrażliwości na potrzeby innych.

Nasze przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci:

Bezpłatne:

  • język angielski
  • rytmika
  • taniec
  • zabawy z piłką

Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby dzieci w zakresie żywienia.

W ciągu roku szkolnego organizujemy wycieczki do lasu, parku, teatru. Urządzamy także „Festyn Rodzinny”. Nasze pociechy biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych i ekologicznych.

Każdego roku rodzice mają możliwość obserwowania lub uczestnictwa w zajęciach otwartych.

Przedszkole na stałe współpracuje z:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Kaliszu.
  • Miejska Biblioteką Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu.
Hymn Naszego Przedszkola
Data dodania: 2014-10-23 16:00:31
 

 

Hymn  Naszego  Przedszkola:

„Najlepiej razem”

Słowa:

Wanda Chotomska 

 

Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec.
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie.
Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej,
a o radość, a o radość znacznie trudniej.


Refren:
Najlepiej razem, najlepiej razem
cieszyć się książką, piosenką, obrazem.
I z przyjacielem dzielić każdą swoją
myśl najlepiej razem, zawsze razem
- tak jak dziś.


Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo
- w trudnych chwilach na drugiego można
liczyć. Bo jak nawet skrzydła trochę ci oklapną,
to przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy.

 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu - rok szkolny 2014/15
Data dodania: 2014-10-23 12:57:58

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu - rok szkolny 2014/15

Lp.

Imię i nazwisko

kompetencje

Stopień awansu zawodowego

1.

mgr    Henryka Mendyk

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2.

mgr    Beata Dudczak

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

3.

mgr    Kinga Celer

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel stażysta

4.

mgr    Kinga Łuczak

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

5.

mgr    Kinga Jamroziak

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel stażysta

6.

mgr    Aleksandra Michalska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

7.

Sn      Bożena Trzcińska

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel mianowany

8.

Sn      Maria Kowalczyk

n-l. wych. przedszk.

nauczyciel kontraktowy

9.

mgr    Dorota Kulawiecka-Dolat

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

10.

mgr    Elżbieta Szefer

n-l. wspomagający

nauczyciel dyplomowany

11.

lic      Katarzyna Budzińska

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

12.

lic      Aneta Piotrowska

n-l. wspomagający

nauczyciel mianowany

13.

mgr    Maria Białecka

n-l. religii

nauczyciel dyplomowany

14.

mgr    Honorata Pogorzelska

logopeda

nauczyciel mianowany